+421 903 810 404

Kreatívny ateliér dizajnu 
 a realizácie interiérov 

" Dizajn je vo všetkom čo robíme ako myslíme 
a všetkom medzi tým. 

Je to mix umenia, vedy, propagandy a filozofie života."

ARCHITEKTÚRA
INTERIÉRU

Vypracujeme pre vás najefektívnejšie rozvrhnutie interiéru stavby, ktoré obsahuje pôdorys so základnými rozmermi, rozvrhnutie stavebných prvkov, umiestnenie nábytkových častí a zariadenia. Poprípade dispozičné zmeny spočívajúce v pridaní / odobraní priečky, časti priečky, zmene umiestnenia dverí, okna a pod. 

DIZAJN
návrh a 3D vizualizácia

Nárh dizajnu v 3D farebnom grafickom vyzobrazení, ktorý lúži na získanie konkrétnej predstavy o budúcom vzhľade Vášho interiéru. Zahŕňa vstupnú konzultáciu, zameranie, návrh, fotorealistickú 3D vizualizáciu, konzultáciu návrhu a 1 súbor základných úprav podľa Vašich požiadaviek.

TECHNICKÉ PRÍPRAVA

Vypracovanie stavebných podkladov k realizácií,  elektro a vodo inštalačné schémy. Výkresy pre  stolársku výrobu.

REALIZÁCIA

Zabezpečujeme stavebnú prípravu, rozpočet nákladov, technickú špecifikáciu a realizačný dozor dizajnéra. Samozrejmosťou je poradenstvo a koordinácia celého procesu. 

VIAC NA FB

VIZUALIZÁCIE

 viac na FB 

REALIZÁCIE

 viac na FB

KURZY