+421 (0)903 810 404 dizajn@i-dizajn.sk

i -dizajn  

Kreatívne štúdio dizajnu a architektúry interiérov 

Dobrý dizajn začína otázkami a úprimnými odpoveďami, pochádza z intuície, dôvery a spolupráce. 
Kreativita nám dovoľuje robiť chyby.
Vďaka dizajnu však vieme, ktoré nechať.

20
08

DIZAJN a ARCHITEKTÚRA

Od roku 2008 pre vás pripravujem jedinečné interiéry pre kvalitný život, nezabudnuteľný relax a pohodovú prácu...

Vypracujeme pre vás najefektívnejšie rozvrhnutie interiéru stavby, ktoré obsahuje pôdorys so základnými rozmermi, rozvrhnutie stavebných prvkov, umiestnenie nábytkových častí a  zariadenia. Poprípade dispozičné zmeny spočívajúce v pridaní / odobraní priečky, časti priečky, zmene umiestnenia dverí, okna a pod. 

ARCHITEKTÚRA
INTERIÉRU

Nárh dizajnu v 3D farebnom grafickom vyzobrazení, ktorý lúži na získanie konkrétnej predstavy o budúcom vzhľade Vášho interiéru. Zahŕňa vstupnú konzultáciu, zameranie, návrh, fotorealistickú 3D vizualizáciu, konzultáciu návrhu a 1 súbor základných úprav podľa Vašich požiadaviek.

DIZAJN  a  3D
VIZUALIZÁCIA

Vypracovanie stavebných podkladov k realizácií elektro a vodoinštalácie, nech už ide o rozmiestnenie vypínačov, zásuviek, svietidiel, vodovodných armatúr, výkres búracích prác, či výkres nových konštrukcií a pod. Su základným predpokladom pre správne postupy profesistom  a  úspešnej realizácie diela. 
Vypracovanie stolársckych konštrukcií pre výrobu atypových zariadení.

TECHNICKÉ   PODKLADY