I. Cyklus Interierového dizajnu (rozsah 30 hod)

Tento prvý cyklus je zacielený na začiatočníkov každej vekovej kategórie. Začínajuc všeobecnými pojmami dizajnu, konceptu a layoutu. Oboznámime sa, naučíme rozoznávať a používať rôzne štýly dizajnu. Pokračujeme s teóriou farieb, farebnými schémami, optickými ilúziami a trikmi. V technickej časti sa zamerame na základy technického kreslenia, čítania výkresov, popisovania, orientáciou v priestore, zameraním, zberom podkladov a overíme si to v praxi. Poslednou časťou cyklu je plánovanie, rozvrhnutie a ergonómia priestoru. Počas celej výuky kladieme dôraz na prepojenie teoretických znalostí s praktickým cvičením.

II. Cyklus Interierového dizajnu (rozsah 24 hod)

Je priamym pokračovaním prvého cyklu, vhodný aj pre mierne pokročilých, Prejdeme si osvetlením priestoru cez svetelné zdroje, intenzitu osvetlenia po svetelnu schému. Členenie priestoru, linearita, ohnisko, triky, grafické zobrazovanie a modelovanie Prevedieme vás softwarovými platformami, pre 2d a 3d grafiku. Technickú zdatnosť preveríme cvičením v reálnom prostredí. Výučbu neustále aktualizujeme podľa aktuálnosti potrieb a možností.

III. Cyklus Interierového dizajnu

Oboznámime sa so stavebným, stolárskym a dekoračným materiálom. Prehĺbime vedomostí z predchádzajúcich cyklov. Prakticky preveríme v reálnych projektoch, Osvojíme si rendering tvorbu technickej dokumentácie pre stavebnú a stolársku výrobu.

Interiérový dizajn a Digitálne zručnosti (rozsah 54 hod)

Tento cyklus je kombináciou I a II. Začínajuc všeobecnými pojmami dizajnu, štýlmi, farbami, technikami príprava konceptu interiéru v digitálnej forme prezentácie. Zameráme sa na základy technického kreslenia, čítania výkresov, popisovania, orientáciou v priestore, zameraním. Pokračujeme s teóriou farieb, farebnými schémami, optickými ilúziami a trikmi. Nasleduje časť plánovanie, rozvrhnutie a ergonómia priestoru. Prejdeme si osvetlením priestoru cez svetelné zdroje, intenzitu osvetlenia po svetelnu schému ... Prevedieme vás softwarovými platformami, pre 2d a 3d grafiku.

Výučbu neustále aktualizujeme podľa aktuálnosti potrieb a možností. Rozsah upravujeme na základe požiadaviek trhu, vyspelosti študentov a novodobých trendov v projektovaní a realizáciach. Výučba prebieha v našom štúdiu sobotu doobedu, ev. cez týždeň poobede - podľa dohody.

   
 
 


SHOWROOM: Slovakia 058 01 Poprad-Velka Ul.Na letisko 2088
mob.:   +421 903 810 404       email:  dizajn@i-dizajn.sk
navigácia: GPS: 49.065029, 20.281980
ALL RIGHT RESERVED © 2023 ING. ZDENKA ILAVSKÁ - DIZAJN